foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

Burmistrz Błażowej i Państwowa Straż Pożarna zapraszają wszystkich mieszkańców gminy do wzięcia udziału w konkursie „Bezpieczeństwo i ochrona środowiska" pod hasłem „Czujka w domu – tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”. 

Więcej informacji kliknij tutaj.