foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

W imieniu władz samorządowych gminy Błażowa bardzo serdecznie dziękuję Honorowemu Komitetowi Budowy Pomnika, reprezentowanemu przez: Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej, ks. Dziekana Jacka Rawskiego, Pana Zdzisława Kośmidra, radnych Rady Miejskiej w Błażowej oraz dyrektorów Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej, za zaangażowanie i trud włożony w zachowanie dziedzictwa kulturowego naszej gminy poprzez budowę pomnika upamiętniającego lokalnych bohaterów walk w latach 1914-1921.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do Pani Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej dr Małgorzaty Kutrzeby za ogrom pracy związanej z koordynowaniem treści historycznych znajdujących się na pomniku.

Dziękuję również Pani Wioletcie Buczak-Warszawa i Panu Sebastianowi Warszawa, którzy przygotowali projekt pomnika oraz dbali o jego wykonanie.

Nadto dziękuję wszystkim innym osobom, które w aktywny sposób przyczyniały się i wspomagały prace przy budowie pomnika, bo to dzięki ich pomocy i wsparciu nasza lokalna społeczność mogła uczcić rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości tak wzniosłą inicjatywą.

 

burmistrz Błażowej Jerzy Kocój