foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

19 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Błażowej kadencji 2018-2023. Zgodnie ze zwyczajem rozpoczął ją radny Senior Wiesław Wolski z Błażowej. Następnie odbyło się ślubowanie radnych i burmistrza. Kolejnym punktem był wybór przewodniczącego Rady, którym został Sławomir Kowal z Nowego Borku oraz wiceprzewodniczącego Rady, na którego wybrano Ryszarda Wyskiela z Piątkowej. Nowej Radzie Miejskiej życzymy efektywnej i skutecznej pracy na rzecz wszystkich mieszkańców Gminy Błażowa.

Fot. A. Heller