foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

6 listopada 2018 r. – rozstrzygniecie konkursu „Polskie Drogi Do Niepodległości” w błażowskim Zespole Szkół.

6 listopada 2018 r. – wieczór poezji i pieśni patriotycznej w Szkole Podstawowej w Białce.

6 listopada 2018 r. – posiedzenie Zarządu LKS Błażowianka Błażowa.

8 listopada 2018 r. – XIV Festiwal Piosenki Patriotycznej i Wojskowej oraz Dzień Patrona Szkoły w Szkole Podstawowej w Błażowej Dolnej.

9 listopada 2018 r. – powykonawczy odbiór dróg gminnych „ Kozdrasiówka” w Lecce i „ Nad Spółdzielnią koło Husa” w Piątkowej. Przebudowa tych dróg została dofinansowana z puli środków popowodziowych.

9 listopada 2018 r. – uroczystości patriotyczne w Szkole Podstawowej w Nowym Borku związane z obchodami 100.  rocznicy odzyskania Przez Polskę niepodległości.

10 listopada 2018 r. – spektakl „Pisk Białego Orła”, który odbył się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej.

11 listopada 2018 r. – w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu” w samo południe na błażowskich plantach został odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego.

11 listopada 2018 r. – uroczystości religijno-patriotyczne, podczas których został odsłonięty i poświęcony nowy pomnik w hołdzie lokalnym bohaterom walk w latach 1914-1921.

14 listopada 2018 r. – spotkanie z mieszkańcami Błażowej Górnej w sprawie lokalizacji nowej wieży przekaźnikowej telefonii komórkowej.

16 listopada 2018 roku – objęcie funkcji prezesa Gospodarki Komunalnejw Błażowej przez panią Jadwigę Szermach.

19 listopada 2018 roku – uroczysta I sesja Rady Miejskiej w Błażowej kadencji 2018 – 2023.

23 listopada 2018 roku – wizyta w siedzibie Związku Gmin PKS w Rzeszowie w związku z planowanymi ograniczeniami połączeń autobusowych do naszej gminy.

25 listopada 2018 roku – widowisko „Pisk Białego Orła” wystawione w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w  Błażowej.

26 listopada 2018 roku – turniej klas I – III szkół podstawowych z naszej gminy w halowej piłce nożnej o puchar prezesa Błażowianki.

26 listopada 2018 roku – spotkanie z panem Januszem Skotnickim, burmistrzem Tyczyna odnośnie spraw gospodarczych dotyczących obu gmin.

27 listopada 2018 roku – spotkanie z panem Zygmuntem Frańczakiem, burmistrzem Dynowa w kwestii proponowanych zmian w komunikacji autobusowej polegających na zawieszeniu niektórych kursów, m. in. na trasie Dynów – Rzeszów i powrotnych.

27 listopada 2018 roku – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

28 listopada 2018 roku – powykonawczy odbiór drogi gminnej nr 7 w Piątkowej, której przebudowa dofinansowana była z tzw. środków popowodziowych.

28 listopada 2018 roku – zebranie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej.

29 listopada 2018 roku –spotkanie z dziećmi w błażowskim Przedszkolu Publicznym.

30 listopada 2018 roku – spotkanie z właścicielami prywatnego przewoźnika autobusowego.

30 listopada 2018 roku – „Czytanie na dywanie” – wizyta w oddziałach przedszkolnych błażowskiej Szkoły Podstawowej w ramach popularnej akcji czytania książek.