foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

1 października 2018 r. –powykonawczy odbiór dróg gminnych w Lecce i Piątkowej dofinansowanych z puli środków poscaleniowych.

1 października 2018 r. –uroczyste wręczanie promes na odbudowę dróg gminnych zniszczonych przez gwałtowne opady deszczu, które odbyło się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, podczas którego otrzymałem dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych w Lecce i Piątkowej.

3 października 2018 r. – spotkanie u starosty rzeszowskiego na  temat dalszych działań przy rozbudowie Zakładu Opieki Długoterminowej i Paliacji w Błażowej.

7 października 2018 r. – Dni Futomy 2018.

8 października 2018 r. – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

11 października 2018 r.  podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Ramach Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych. W ramach tej umowy dofinansowana będzie przebudowa drogi gminnej Błażowa Górna Wilczak o długości 450 m ( 110 tys. zł.)oraz Futoma Przecinek o długości 270 m ( 80 tys. zł.).

11 października 2018 r. – udział w XI Edycji Rankingu Aktywności Gospodarczej „Złota Setka Gmin Podkarpacia” oraz finale akcji „Samorządowiec Podkarpacia”.

11 października 2018 r. – spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszej gminy w ramach programu „Czyste Powietrze”.

13 października 2018 r. –w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości w błażowskim GOK odbyło się spotkanie pn. „Rola literatury w odzyskaniu niepodległości” zorganizowane przez Miejsko-Gminna Bibliotekę Publiczną w Błażowej. burmistrza Błażowej oraz ZLP Oddział Rzeszów.

14 października 2018 r. – „Dzień Papieski” w Szkole Podstawowej w Piątkowej.

14 października 2018 r. – spotkanie przedwyborcze z mieszkańcami Błażowej Dolnej.

14 października 2018 r. – spotkanie przedwyborcze z mieszkańcami Błażowej.

14 października 2018 r. – spotkanie przedwyborcze z mieszkańcami Nowego Borku.

15 października 2018 r. – spotkanie przedwyborcze z mieszkańcami BłażowejGórnej.

15 października 2018 r. – spotkanie przedwyborcze z mieszkańcami Lecki.

16 października 2018 r. – wizyta w Radio Via w związku z nagraniem audycji na temat polityki prorodzinnej gminy Błażowa.

16 października 2018 r. – spotkanie przedwyborcze z mieszkańcami Białki.

17 października 2018 r. -  spotkanie przedwyborcze z mieszkańcami Kąkolówki.

18 października 2018 r. – ostatnia sesja Rady Miejskiej w Błażowej mijającej kadencji 2014-2018.

18 października 2018 r. – spotkanie przedwyborcze z mieszkańcami Piątkowej.

19 października 2018 r. – spotkanie przedwyborcze z mieszkańcami Futomy.

21 października 2018 r. – wybory samorządowe 2018.

22 października 2018 r. -  pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej w Błażowej.

25 października 2018 r. – spotkanie w Podkarpackim ZarządzieDrógWojewódzkich odnośnie projektowanej przebudowy drogi wojewódzkiej Tyczyn - Dynów.

26 października 2018 r. – powykonawczy odbiór drogi gminnej w Błażowej Dolnej , której przebudowa dofinansowana była z puli dróg poscaleniowych.

26 października 2018 r. – w ODK „Tysiąclecie” w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom i osobom wyróżnionym w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Strofy o Niepodległej” zorganizowanym przez ZLP Oddział w Rzeszowie oraz „Kurier Błażowski”.  

27 października 2018 r. – otwarcie i poświecenie nowoczesnego budynku gospodarczego u Państwa Marty i Tadeusza Kuśnierzów z Nowego Borku.

30 października 2018 r. – posiedzenie Rady Nadzorczej Gospodarki Komunalnej w Błażowej.