foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

Jerzy Kocój uzyskał jeden z najwyższych wyników w regionie.

Za nami wybory samorządowe. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki z wszystkich gmin naszego regionu. Są one dostępne na jej stronie internetowej .

Jeden z najwyższych wyników na Podkarpaciu zanotował Jerzy Kocój – Burmistrz Błażowej. Kandydat KWW Wspólnota 2018 zdobył 4199 głosów, zdobywając 86,58% poparcia.

Artur Sołek

Źródło: https://radiovia.com.pl/aktualnosci/informacje-lokalne/burmistrz-blazowej-z-rekordowym-poparciem