foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy oddali głosy na moją osobę oraz na kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Błażowej z KWW Wspólnota 2018. Zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni jeszcze bardziej zmotywuje nas do ciężkiej pracy i skutecznych działań na rzecz Gminy Błażowa. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za poparcie.