foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

Przedstawiam Państwu wstępną koncepcję przebudowy błażowskich plant. Na grafice nie są ujęte jeszcze lampy i kosze na śmieci. Od strony kościoła planowane jest poszerzenie chodnika, który będzie spełniał funkcję parkingu. Niewidoczny jest również pomnik króla Jagiełły, który pozostanie w swoim pierwotnym miejscu.

Więcej zdjęć kliknij tutaj.