foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

W słoneczne, niedzielne popołudnie 5 września br. na Stadionie Sportowym w Błażowej odbyły się Dożynki Gminne połączone z 25. edycją cyklicznej imprezy pn. „Starych Potraw Smak i Urok – Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych”. Konferansjerem tego jakże ważnego dla błażowskiego społeczeństwa i nie tylko wydarzenia był nie kto inny jak Czesław Drąg – wieloletni pracownik WDK w Rzeszowie, animator kultury oraz aktywny realizator imprez folklorystycznych na terenie Rzeszowszczyzny.

Oficjalne obchody tegorocznych dożynek rozpoczęły się od zbiórki pod Urzędem Miejskim w Błażowej, gdzie uformował się piękny korowód dożynkowy. Niedługo później, Orkiestra Dęta GOK w Błażowej pod batutą Ryszarda Ignarskiego przewodziła barwnemu korowodowi w drodze na uroczystą mszę świętą w Kościele Parafialnym w Błażowej, podczas której podziękowano za tegoroczne plony, a także poświęcono wieńce dożynkowe wykonane przez lokalne koła gospodyń.

Po zakończonej mszy, korowód wyruszył przy dźwiękach błażowskiej Orkiestry Dętej w stronę stadionu, gdzie rozpocząć się miały oficjalne obchody tegorocznych dożynek. Po przybyciu na miejsce, orkiestra uroczyście odegrała Mazurka Dąbrowskiego, a zebranych na stadionie znamienitych gości przywitał burmistrz Błażowej Jerzy Kocój. Po swojej przemowie wręczył on pamiątkową statuetkę dla Orkiestry Dętej GOK w Błażowej w związku z przyznaniem jej Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „Znak Kultury” za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej. Muzycy błażowskiej orkiestry nie pozostali dłużni i w ramach rewanżu zagrali dla wszystkich jeszcze jeden utwór ze swojego repertuaru.

W dalszej części programu nadszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości, wśród których znaleźli się Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki, Józef Jodłowski – starosta rzeszowski oraz Stanisław Kruczek – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Głos zabrał również Zbigniew Micał – dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie, który wspólnie z burmistrzem Błażowej Jerzym Kocojem oraz Pawłem Kruczkiem – prezesem Miejsko-Gminnego Zarządu PSL w Błażowej wręczył Danucie Kulasie i Markowi Pociaskowi Medal Imienia Wincentego Witosa, który przyznawany jest zasłużonym działaczom Polskiego Stronnictwa Ludowego, rolnikom oraz społecznikom. Po wręczeniu nagrody oraz medali burmistrz Błażowej przedstawił starostów tegorocznych dożynek, którymi byli Ewa i Adam Bukałowie. Po ich powitaniu gromkimi brawami oraz przemowie starosty dożynek przekazano na ręce burmistrza tradycyjny bochen wiejskiego chleba.

Więcej w 182 numerze "Kuriera Błażowskiego".