6 sierpnia 2019 roku – spotkanie organizacyjne przed dożynkami gminnymi.

6 sierpnia 2019 roku – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

11 sierpnia 2019 roku – XIII Rodzinny Rajd Rowerowy.

11 sierpnia 2019 roku – Piknik z książką, zorganizowany przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Błażowej, który odbył się w Parku Miejskim.

12 sierpnia 2019 roku – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

23 sierpnia 2019 roku – konwent wójtów i burmistrzów powiatu rzeszowskiego, którego głównym tematem były sprawy związane z transportem publicznym.

26 sierpnia 2019 roku – spotkanie organizacyjne z dyrektorami gminnych placówek oświatowych związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/2020.

29 sierpnia 2019 roku – uroczyste spotkanie z okazji 100. urodzin Pani Ludwiki Płazy z Białki.

29 sierpnia 2019 roku – uroczysty odbiór drogi wykonanej w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1277R Kamień – Łowisko – Wola Zarzycka”.