1 lipca 2019 roku – powykonawczy odbiór drogi gminnej Piątkowa Wygon.

4 lipca 2019 roku – Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia na temat funkcjonowania transportu zbiorowego i ewentualnych możliwości dopłat do tej działalności.

5 lipca 2019 roku – powykonawczy odbiór drogi gminnej Błażowa Górna Wilczak.

7 lipca 2019 roku – I Podkarpacki Klasyk Kolarski.

9 lipca 2019 roku – wizyta wraz z grupą teatralną GOK Błażowa z przedstawieniem patriotycznym w Dąbrowie Tarnowskiej na trasie 39. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

16 lipca 2019 roku – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

20 – 21 lipca 2019 roku – XIII Dni Błażowej.

23 lipca 2019 roku – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.