6 czerwca 2019 roku – uroczyste obchody Dnia Patrona Gimnazjum Publicznego w Błażowej połączone z jubileuszem 20-lecia funkcjonowania placówki.

9 czerwca 2019 roku – Gminne Święto Ludowe.

9 czerwca 2019 roku – Starych Potraw Smak i Urok oraz Wojewódzki Przegląd Kapel Ludowych.

11 czerwca 2019 roku – podsumowanie projektu pn. „Wymaluj naszą historię” realizowanego w ramach programu „Tu mieszkam, Tu zmieniam” Fundacji Santander Bank Polska.

12 czerwca 2019 roku – Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu.

13 czerwca 2019 roku – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

15 czerwca 2019 roku – Walne Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Teleinformatycznej OST w Tyczynie.

16 czerwca 2019 roku – uroczystość wręczenia nowego sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie z okazji 100 - lecia powstania Policji Państwowej.

17 czerwca 2019 roku–Walne Zebranie Członków Gminnej Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej w Błażowej.

18 czerwca 2019 roku – kolejne posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy.

19 czerwca 2019 roku – udział w uroczystości zakończeniu roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół w Błażowej.

24 czerwca 2019 roku – spotkanie z prezesami jednostek OSP z Błażowej, Kąkolówki, Białki i Lecki w celu omówienia spraw organizacyjnych związanych z zabezpieczeniem wyścigu kolarskiego„Klasyk Podkarpacki”.

25 czerwca 2019 roku – Walne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Błażowej.

26 czerwca 2019 roku – powykonawczy odbiór drogi gminnej Futoma Przecinek.

26 czerwca 2019 roku – spotkanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej.

27 czerwca 2019 roku – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

27 czerwca 2019 roku – coroczne spotkanie przewodniczących KGW z  gminy Błażowa.

28 czerwca 2019 roku – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Promocji Gminy Błażowa Impuls. 

30 czerwca 2019 roku – Dni Futomy.