8 maja 2019 roku – udział w oficjalnym otwarciu nowo wybudowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie błażowskiej sortowni.

9 maja 2019 roku – II sesja Młodzieżowej Rady Gminy.

10 maja 2019 roku - spotkanie z europosłem panem Czesławem Siekierskim.

14 maja 2019 roku – spotkanie z wojewodą podkarpackim panią Ewą Leniart.

17 maja 2019 roku – w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Błażowej odbyło się spotkanie „Maj miesiącem bibliotek – 70 lat błażowskiej biblioteki”. Z okazji tego pięknego jubileuszu składam serdeczne gratulacje i słowa uznania dla Pracowników biblioteki.

17 maja 2019 roku – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w ramach tzw. dróg poscaleniowych w Błażowej Górnej, Białce i Kąkolówce.

19 maja 2019 roku – udział w projekcie pn. „Pogranicze dawniej i dziś” realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. Zakończenie projektu odbyło się przy Pałacu Wodzickich w Tyczynie.

19 maja 2019 roku – objazd miejscowości - wstępne szacowanie oraz określenie szkód powstałych wskutek intensywnych opadów deszczu w Błażowej, Błażowej Dolnej, Nowym Borku i Futomie.

20 maja 2019 roku – wizyta w Urzędzie Miejskim w Błażowej minister przedsiębiorczości i technologii pani Jadwigi Emilewicz oraz marszałka pana Stanisława Kruczka.

20 maja 2019 roku – Konwent Wójtów i Burmistrzów, na którym podejmowane były rozmowy m.in. na temat szkód łowieckich, współpracy Miejsko-Gminnych i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz o dopłatach do komunikacji publicznej.

20 maja 2019 roku – w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie i podpisanie umów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Błażowa otrzymała 300 tys. dofinansowania na realizację przebudowy drogi gminnej Piątkowa Wygon.

22 maja 2019 roku – Walne Zgromadzenie Wspólników Gospodarki Komunalnej w Błażowej.

23 maja 2019 roku – odbiór nowego mostu na rzece Wisłok w Zarzeczu, zrealizowanego w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1405R przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

23 maja 2019 roku – objazd miejscowości - wstępne szacowanie szkód powstałych wskutek ponownych intensywnych opadów deszczu w Błażowej, Piątkowej, Futomie i Kąkolówce.

24 maja 2019 roku – Dzień Samorządu Terytorialnego.

26 maja 2019 roku – wybory do Parlamentu Europejskiego.

26 maja 2019 roku – wyjazd Orkiestry Dętej oraz błażowskiej delegacji do Starego Sambora na Ukrainie.

27 maja 2019 roku – posiedzenie Komisji Skarg i Petycji Rady Miejskiej w Błażowej.

28 maja 2019 roku – posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błażowej.

29 maja 2019 roku – rozpoczęcie przebudowy drogi powiatowej Tyczyn – Nowy Borek.

30 maja 2019 roku – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.