Konstytucja 3 Maja została uchwalona 3 maja 1791 roku. Była ona pierwszą w Europie oraz drugą  na świecie nowoczesną konstytucją. Została uchwalona przez Sejm Czteroletni oraz miała na celu uregulowanie ustroju prawnego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ograniczyła ona w znaczącym stopniu wpływy szlachty, zrównała prawa polityczne mieszczan i szlachty, poprawiła sytuację chłopstwa oraz zniosła liberum veto. Majowa konstytucja przestała obowiązywać po spisku zawiązanym przez konfederację targowicką, która - popierana przez carycę Katarzynę Wielką - doprowadziła do wybuchu wojny polsko-rosyjskiej.

Tegoroczne obchody związane z rocznicą  uchwalenia majowej konstytucji zaczęły się w Błażowej od przemarszu do kościoła spod domu parafialnego orkiestry dętej GOK w Błażowej, pocztów sztandarowych oraz przybyłych gości. Po uroczystej mszy św., odprawionej w intencji ojczyzny, nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem partyzantów oraz ofiar terroru hitlerowskiego.

Główna część programu odbyła się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej. W tym roku sceną GOK zawładnęli uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Muzycznej I Stopnia w Błażowej. Zaprezentowali oni koncert patriotyczny, w ramach którego zebrani w sali widowiskowej goście mogli usłyszeć najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru oraz solistów.

Kamil Zagórski