2 marca 2019 roku – zebranie sprawozdawcze w OSP Błażowa.

6 marca 2019 roku – wizyta w Nadleśnictwie Strzyżów w związku ze wspólnymi planami inwestycyjnymi.

7 marca 2019 roku – I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Błażowa.

8 marca 2019 roku – spotkanie „8 marca w bibliotece”, które odbyło się Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Błażowej.

10 marca 2019 roku – Dzień Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej.

10 marca 2019 roku –sołeckie  zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Białce.

10 marca 2019 roku – sołeckie zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Błażowej Górnej.

11 marca 2019 roku – robocze spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu naszej gminy.

12 marca 2019 roku – uroczyste obchody Dnia Patrona błażowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Jadwigi Królowej, które odbyły się w Katedrze Wawelskiej w Krakowie.

13 marca 2019 roku – udział w szkoleniu , które odbyło się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w temacie Funduszu Dróg Samorządowych.

14 marca 2019 roku – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

15 marca 2019 roku - wyjazd na Międzynarodowe Targi Rolnicze Agrotech Kielce 2019.

17 marca 2019 roku – sołeckie zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Futomie.

17 marca 2019 roku – sołeckie zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Piątkowej.

18 marca 2019 roku – udział w programie TVP 3 Rzeszów „Konkrety i Opinie” na  temat funkcjonowania autobusowego transportu publicznego.

19 marca 2019 roku – konferencja szkoleniowa na temat zarządzania kryzysowego w gminach.

21 marca 2019 roku – walne zebranie LKS Błażowianka.

22 marca 2019 roku – wyjazd do Starego Sambora na Ukrainie w celu nawiązania ponownej współpracy na zasadach miast partnerskich. 

24 marca 2019 roku – sołeckie zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Lecce.

24 marca 2019 roku – sołeckie zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Błażowej Dolnej. 

24 marca 2019 roku – zebranie Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Błażowej podsumowujące cykl zebrań w poszczególnych jednostkach.

24 marca 2019 roku – sołeckie zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Błażowej Dolnej Mokłuczce.

25 marca 2019 roku – spotkanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej.

26 marca 2019 roku – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

27 marca 2019 roku – walne zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Kółek Rolniczych w Błażowej.

28 marca 2019 roku – udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia.

31 marca 2019 roku – sołeckie zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Kąkolówce.

31 marca 2019 roku – zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Błażowej.

31 marca 2019 roku – sołeckie zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Kąkolówce Ujazdy.