2 lutego 2019 roku -  zebranie sprawozdawcze w OSP Białka.

5 lutego 2019 roku – udział w szkoleniu o uprawnieniach i obowiązkach wójta, burmistrza, prezydenta w zakresie gospodarki finansowej gminy.

5 lutego 2019 roku – spotkanie ze starostą rzeszowskim Józefem Jodłowskim oraz radnymi Rady Powiatu Rzeszowskiego Stanisławem Najdą i Jurkiem Farasiem.

6 lutego 2019 roku – walne zebranie stowarzyszenia Aglomeracja Rzeszowska.

7 lutego 2019 roku – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

7 lutego 2019 roku – podsumowanie projektu „Lokalni bohaterowie w walce o naszą wolność i niepodległość” w Szkole Podstawowej w Futomie.

9 lutego 2019 roku – jubileusz 10-lecia zespołu śpiewaczego „ Borkowianie”.

9 lutego 2019 roku – zebranie sprawozdawcze w OSP Kąkolówka.

10 lutego 2019 roku – zakończenie turnieju w siatkówce kobiet i mężczyzn o puchar burmistrza Błażowej.

11 lutego 2019 roku – objazd dróg powiatowych na terenie naszej gminy pod kątem korekcji gałęzi przydrożnych drzew zasłaniających oświetlenie uliczne.

14 lutego 2019 roku – uroczystości odpustowe w Futomie.

14 lutego 2019 roku -  warsztaty szkoleniowe, podczas których zaprezentował się Zespól Ludowy Politechniki Warszawskiej oraz Futomianie.

15 lutego 2019 roku – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

23 lutego 2019 roku- zebranie sprawozdawcze w OSP Błażowa Dolna Mokłuczka.