W sali narad Urzędu Miejskiego w Błażowej odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy. Osiemnastu nowych radnych zostało wyłonionych w wyborach przeprowadzonych w poszczególnych szkołach. Kadencja Rady potrwa do 2021 roku. Nominacje radnym wręczyli przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Kowal oraz burmistrz Błażowej Jerzy Kocój. Podczas pierwszej sesji wybrano prezydium Rady w skład którego weszli: przewodniczący Patryk Siry, zastępcy Anna Wacek i Marcin Banach, sekretarz Gabriela Bartyńska i członek prezydium Jakub Kustra. Głównym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów młodzieży, współpraca z samorządem na rzecz integracji środowisk młodzieżowych oraz propagowanie postaw demokratycznych. Nowej Radzie życzymy owocnej pracy i samych sukcesów.

Red.