Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Błażowej składała się z dwóch części. Podczas pierwszej roboczej zebrani wysłuchali informacji na temat sportu oraz zostały przegłosowane uchwały, spośród których najważniejszą była jednogłośnie przyjęta przez radnych uchwała budżetowa. Podczas drugiej, uroczystej części sesji radni i zaproszeni goście podzielili się opłatkiem i złożyli sobie noworoczne życzenia.