2 grudnia 2018 roku – koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Błażowej oraz Orkiestry Dętej, który odbył się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej.

4 grudnia 2018 roku – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

5 grudnia 2018 roku – spotkanie z geodetami realizującymi scalenie gruntów w Nowym Borku w sprawie wstępnego okazania projektu podziału działek i jego konsultacja.

7 grudnia 2018 roku – wizyta na terenie przebudowywanej drogi gminnej Koło Bazana w Błażowej Dolnej.

16 grudnia 2018 roku – Mikołajki, które zgodnie z coroczną tradycją odbyły się na Hali Sportowej błażowskiego Zespołu Szkół.

18 grudnia 2018 roku – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej oraz sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

19 grudnia 2018 roku – powykonawczy odbiór dróg gminnych „Koło Bazana” w Błażowej Dolnej oraz „Dział” w Nowym Borku.

20 grudnia 2018 roku – spotkanie wigilijne zorganizowane przez przychodnię Promedica.

20 grudnia 2018 roku – uroczyste, oficjalne otwarcie Posterunku Policji w Błażowej, które odbyło się w Tryńczy.

27 grudnia 2018 roku – spotkanie z dyrektorem PGE Dystrybucja w Rzeszowie Panem Markiem Kłosowskim.

27 grudnia 2018 roku –  robocze spotkanie zespołu ds. zmiany lokalizacji sortowni odpadów komunalnych w Błażowej.

28 grudnia 2018 roku – powykonawczy odbiór przebudowanego dachu na Domu Ludowym w Piątkowej.

28 grudnia 2018 roku – powykonawczy odbiór budynku szkoły podstawowej w Nowym Borku po przeprowadzonej termomodernizacji.