Od 15 października 2018 roku po kilkuletniej przerwie rozpoczął swoją działalność Posterunek Policji w Błażowej. Siedzibą Posterunku jest budynek Zespołu Szkół. Otwarcie nowego Posterunku na pewno wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w naszej Gminie, a mieszkańcy będą mieć możliwość bezpośredniego zgłaszania o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.