Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy oddali głosy na moją osobę oraz na kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Błażowej z KWW Wspólnota 2018. Zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni jeszcze bardziej zmotywuje nas do ciężkiej pracy i skutecznych działań na rzecz Gminy Błażowa. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za poparcie.