III MIEJSCE WŚRÓD PODKARPACKICH BURMISTRZÓW

Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy oddali głosy na moją osobę.