2 września 2018 r. –Dożynki Gminne - Błażowa 2018.

3 września 2018 r. – rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Nowym Borku.

3 września 2018 r. – rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół w Błażowej.

4 września 2018 r. – oficjalne rozpoczęcie działalności Klubu Dziecięcego „Maluszek” w Błażowej.

4 września 2018 r. – zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej.

5 września 2018 r. – spotkanie z uczestnikami projektu na montaż OZE na budynkach mieszkalnych w sprawie instalacji pieców na biomasę.

9 września 2018 r. –  gminne zawody strażackie, które odbyły się w Kąkolówce.

9 września  2018 r. – zebranie sołeckie w Kąkolówce.

9 września 2018 r. – zebranie sołeckie w Błażowej Dolnej.

10 września 2018 r. – spotkanie z mieszkańcami ulicy Lutaka w Błażowej w kwestii planowanej przebudowy tej drogi. 

12 września 2018 r. – udział w sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego, podczas której podziękowałem radnym powiatowym i Panu Staroście Józefowi Jodłowskiemu za owocną współpracę pomiędzy naszymi samorządami podczas kończącej się kadencji  2014-2018.

13 września 2018 r. -  spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych dotyczące dalszych działań podejmowanych podczas realizacji projektu 9.2 „ Poprawa jakości kształcenia ogólnego”.

13 września 2018 r. – spotkanie z kończącymi pełnienie swojej funkcji dyrektorami  placówek oświatowych.

14 września 2018 r. – zebranie organizacyjne w błażowskim przedszkolu.

15 września 2018 r. – Bieg Niezłomnych 2018.

16 września 2018 r.- zebranie sołeckie w Błażowej Górnej.

16 września 2018 r. -  udział w meczu charytatywnym rozegranym na stadionie w Lubeni pomiędzy drużynami księży i samorządowców.

17 września 2018 r. – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

17 września 2018 r. –sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Błażowej.

21 września 2018 r. – wizyta w siedzibie PKS w Rzeszowie w sprawie przywrócenia w niedziele na terenie naszej gminy publicznej komunikacji samochodowej .

23 września 2018 r. – zebranie sołeckie w Piątkowej.

23 września 2018 r. – zebranie sołeckie w Futomie.

23 września 2018 r. – zebranie sołeckie w Nowym Borku.   

23 września 2018 r. – zebranie sołeckie w Błażowej Dolnej Mokłuczce.

26 września 2018 r. – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

30 września 2018 r. – zebranie sołeckie w Lecce.

30 września 2018 r. – zebranie sołeckie w Białce.

30 września 2018 r. – zebranie mieszkańców Błażowej.

30 września 2018 r. – zebranie sołeckie w Kąkolówce Ujazdy.