DOBIEGAJĄ KOŃCA PRACE ZWIĄZANE Z ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI KLUBU DZIECIĘCEGO „MALUSZEK”

Dobiegają końca prace budowlane związane z rozpoczęciem działalności żłobka - Klubu dziecięcego „Maluszek”. Pozostało jeszcze uporządkowanie lokalu i zainstalowanie wyposażenia. W sierpniu nastąpi także montaż nowego placu zabaw dla najmłodszych.

W dniach od 1 do 10 sierpnia 2018 r. odbędzie się rekrutacja dzieci. Rodzice i opiekunowie, którzy zechcą zapisać swoje dziecko do Klubu będą zobowiązani do wypełnienia dokumentacji tj. karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami, która w najbliższym czasie zostanie udostępniona zainteresowanym na stronie internetowej, będącej obecnie w budowie. Strona będzie na bieżąco aktualizowana i uzupełniana.

ZAPRASZAM NA FB I STRONĘ INTERNETOWĄ KLUBU DZIECIĘCEGO MALUSZEK

https://www.facebook.com/Klub-dzieci%C4%99cy-Maluszek-w-B…/…