foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

Poszukujesz źródeł dofinansowania dla działalności społecznej? Zastanawiasz się skąd sfinansować warsztaty dla dzieci, za co wydać książkę o swojej miejscowości, a może potrzebujesz środków na zakup pomocy edukacyjnych do świetlicy dla dzieci. 5 lipca 2018 roku rozpoczął się nabór wniosków do konkursu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018”.
Fundacja Przestrzeń Lokalna jest operatorem środków w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” na terenie powiatu rzeszowskiego. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim w latach 2018-2019.
SPOTKANIE INFORMACYJNE - 24 lipca 2018r., godz. 15:00- 16:30 - Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie, Edyta Salnikow – koordynator; tel.: 667 048 313; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W 2018 roku na inicjatywy lokalne, czyli zadania publiczne mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowaliśmy przeznaczyć 350 000,00 złotych.
O grant mogą ubiegać się:
• młode organizacje pozarządowe – (które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację);
• grupy nieformalne/ samopomocowe (3 osobowe), które swoje wnioski do Konkursu mogą składać za pośrednictwem Patrona (organizacji użyczającej osobowości prawnej);
Czas realizacji:
 Inicjatywa jednorazowa w okresie krótszym niż 30 dni w czasie od 01.09.2018 r. do 15.12.2018 r.
 Inicjatywa niejednorazowa dłuższa niż 60 dni w czasie od 1.09.2018 r. a 15.12.2018 r.
Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 05 lipca, a zakończy 30 lipca 2018r. o godzinie 16.00. Wnioski należy składać poprzez przesłanie w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Poza dotacjami wnioskodawcy otrzymają wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz promocję lokalnych inicjatyw. Szczegóły, regulamin oraz formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Dokumenty projektowe”.
Zapraszamy