foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

1 lipca 2018 r. – jubileusz 55-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Piątkowej oraz 80-lecia powstania piątkowskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

3 lipca 2018 r. – udział w Forum Regionów Trójmorza, które odbyło się w G2A Arena w Jasionce.

3 lipca 2018 r. – zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej.

4 lipca 2018 r. – wizyta przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji z Rzeszowa w obiektach przygotowywanych dla posterunku policji w Błażowej.

6 lipca 2018 r. – wizyta w obiektach Zespołu Szkół w Błażowej, gdzie trwają przebudowy i remonty pomieszczeń.

9 lipca 2018 r. – zakończenie kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej z Rzeszowa w Urzędzie Miejskim w Błażowej.

16 lipca 2018 r. – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej, na którym radni wysłuchali m. in. informacji na temat działalności Gospodarki Komunalnej w Błażowej.

17 lipca 2018 r. – spotkanie z komendantem miejskim policji w Rzeszowie panem Bogusławem Kanią dotyczące dalszych działań związanych z otwarciem Posterunku Policji w Błażowej.

17 lipca 2018 r. – spotkanie z burmistrzem Tyczyna panem Januszem Skotnickim dotyczące wspólnych inicjatyw gospodarczych na terenie naszych gmin.

22 lipca 2018 r. – gminne ćwiczenia strażackie, które odbyły się na terenie Nowego Borku.

23 lipca 2018 r. – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

23 lipca 2018 r. – przekazanie terenu drogi gminnej nr 7 Piątkowa ( łącznik ul. Działowej i ul. Jagiellońskiej z tzw. „ Łańcucką”)do przebudowy i wykonania nowej nawierzchni asfaltowej.

23 lipca 2018 r.– w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie z rąk wicewojewody podkarpackiego pani Lucyny Podhalicz odebrałem promesę na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych, tzw. „Kozdrasiówki” w Lecce i tzw. „ Nad Spółdzielnią koło Husa” w Piątkowej.

25 lipca 2018 r. – spotkanie z wicemarszałkiem panem Stanisławem Kruczkiem, dr Janem Pelczarem i radnym Rady Powiatu Rzeszowskiego panem Stanisławem Najdą odnośnie dalszych perspektyw rozbudowy Zakładu Opieki Długoterminowej i Paliacji w Błażowej.

26 lipca 2018 r. – przed przystąpieniem do inwestycji, na działce gminnej w sołectwie Kąkolówka Ujazdy, na której ma powstać ogólnoużytkowy budynek na potrzeby miejscowości, odbyło się spotkanie organizacyjne mieszkańców z wykonawcą.

27 lipca 2018 r. – spotkanie z wykonawcami pomnika, który ma powstać w Błażowej z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

27 lipca 2018 r. –wizyta w Urzędzie Miasta Przeworsk, podczas której toczyła się debata odnośnie spraw organizacyjnych związanych z montażem pieców na biomasę w ramach projektu  „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych w mieście Przeworsk i gminie Błażowa”.