foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

3 czerwca 2018 r. – uroczyste przekazanie jednostce OSP w Futomie samochodu ratowniczo – gaśniczego.

3 czerwca 2018 r. – piknik rodzinny Mama, Tata i Ja zorganizowany przez Radę Rodziców, nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Błażowej.

4 czerwca 2018 r. – spotkanie robocze w Urzędzie Miasta Przeworsk dotyczące dalszych działań związanych z projektem na montaż OZE na budynkach mieszkalnych w mieście Przeworsku i gminie Błażowa.

4 czerwca 2018 r. – wizyta w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie w związku z działaniami dotyczącymi przywrócenia Posterunku Policji w Błażowej.

6 czerwca 2018 r. – spotkanie w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie odnośnie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Tyczyn – Dynów.

8 czerwca 2018 r. – uroczyste spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, które odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

9 czerwca 2018 r. – Noc Bibliotek zorganizowana przez Miejsko – Gminna Bibliotekę Publiczną w Błażowej.

9 czerwca 2018 r. – przekazanie sprzętu medycznego (toreb medycznych i defibrylatorów) jednostkom OSP z naszej gminy.

10 czerwca 2018 r. – po raz pierwszy zorganizowany w Błażowej Ekopiknik, podczas którego można było wysłuchać ciekawych wykładów promujących zdrowe żywienie i zdrowy tryb życia, degustować i zakupić ekologiczną żywność oraz posłuchać dobrej muzyki.

11 czerwca 2018 r. – posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

13 czerwca 2018 r. – wspólnie z radnymi Nowego Borku spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich Nowy Borek Przylasek w sprawie omówienie działań związanych z remontem starej szkoły na Przylasku.

14 czerwca 2018 r. – spotkanie z geodetami realizującymi aktualnie proces scalenia gruntów w miejscowości Nowy Borek.

14 czerwca 2018 r. – spotkanie z projektantem wykonującym dokumentacje projektową dróg gminnych tzw. poscaleniowych.

15 czerwca 2018 r. – w ramach Dni Błażowej’ 2018 odbył się gminny turniej O Puchar Burmistrza Błażowej szkół podstawowych w piłce nożnej.

15 czerwca 2018 r. –zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Błażowej.

16 czerwca 2018 r. – walne zebranie Okręgowej Spółdzielni Telekomunikacyjnej w Tyczynie

18 czerwca 2018 r. – walne sprawozdawcze zebranie w Gminnej Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej w Błażowej.

19 czerwca 2018 r. – zebranie sprawozdawcze Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

21 czerwca 2018 r. – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

23 – 24 czerwca 2018 r. – Dni Błażowej’ 2018

26 czerwca 2018 r. – wizyta na terenie Błażowej Górnej w związku z prośbami i interwencjami mieszkańców.

27 czerwca 2018 r. – walne sprawozdawcze zebranie Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Błażowa Impuls.

28 czerwca 2018 r. – konwent wójtów i burmistrzów, którego głównym tematem były koszty odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych.