foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

7 maja 2018 r. – podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego umowy na dofinansowanie Dni Błażowej.

8 maja 2018 r. – spotkanie samorządowców zorganizowane przez starostę rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego na temat spraw związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.

10 maja 2018 r. – Walne Zebranie Przedstawicieli Gospodarki Komunalnej w Błażowej.

11 maja 2018 r. – objazd terenowy Błażowej w związku z interwencjami i pismami mieszkańców dotyczącymi m.in. napraw dróg gminnych.

14 maja 2018 r. – rozpoczęcie kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Urzędzie Miejskim w Błażowej.

17 maja 2018 r. –w Szkole Podstawowej w Futomie odbyło się spotkanie dotyczące trudności z organizacją nauczania po zmianach oświatowych. Podjęto decyzje o zamiarze rozbudowy tutejszego budynku.

19 maja 2018 r. – Europejska Noc Muzeów w gminnych instytucjach i prywatnym muzeum Potoki.

20 maja 2018 r. – Gminne Święto Ludowe.

20 maja 2018 r. – Starych Potraw Smak i Urok oraz Wojewódzkie Spotkanie Kapel Ludowych w Błażowej.

21 maja 2018 r. – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

23 maja 2018 r. –walne sprawozdawcze zebranie LKS Błażowianka Błażowa.

24 maja 2018 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błażowej.

24 maja 2018 r. –uroczyste obchody 100. rocznicy urodzin Pani Bronisławy Rząsy z Błażowej Dolnej.

25 maja 2018 r. – podpisanie umowy przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i wykonawcy na projekt przebudowy drogi wojewódzkiej Tyczyn – Dynów, w obecności wójtów i burmistrzów gmin: Błażowa, Hyżne, Dynów, Tyczyn.

27 maja 2018 r. – z okazji Dnia Matki w Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej odbył się  spektakl „Królowa Śniegu” w wykonaniu zespołu Margośki.

28 maja 2018 r. – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

28 maja 2018 r. – spotkanie współorganizatorów przed planowanym Ekopiknikiem.

28 maja 2018 r. – wyjazd terenowy w miejscowości Kąkolówka w związku z postulatami i prośbami mieszkańców dotyczącymi najczęściej napraw dróg.

29 maja 2018 r. – obchody 10-lecia działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej.

30 maja 2018 r. – walne zebranie sprawozdawcze przedstawicieli Gospodarki Komunalnej w Błażowej.