foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

3 kwietnia 2018 r. – zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej.

5 kwietnia 2018 r. – wizyta w terenie w miejscowościach Piątkowa i Błażowa Dolna w sprawach interwencji zgłaszanych przez mieszkańców.

6 kwietnia 2018 r. – spotkanie w ramach stowarzyszenia Aglomeracja Rzeszowska.

8 kwietnia 2018 r. – zebranie sołeckie w Kąkolówce.

8 kwietnia 2018 r. – zebranie sołeckie w Błażowej Dolnej.

8 kwietnia 2018 r. – zebranie sołeckie w Błażowej Górnej.

8 kwietnia 2018 r. – posiedzenie Zarządu Związku Miejsko - Gminnego OSP RP podsumowujące kampanię sprawozdawczą.

9 kwietnia 2018 r. – spotkanie organizacyjne w związku z organizacją imprezy plenerowej „Ekopiknik”.

13 kwietnia 2018 r. – robocze spotkanie w Urzędzie Miasta Przeworsk z przedstawicielami przeworskiego samorządu dotyczące dalszych działań dotyczących projektu na montaż OZE .

15 kwietnia 2018 r. – zebranie sołeckie w Lecce.

15 kwietnia 2018 r. – zebranie sołeckie w Białce.

15 kwietnia 2018 r. – zebranie mieszkańców Błażowej.

15 kwietnia 2018 r. – zebranie sołeckie w Kąkolówce Ujazdy.

16 kwietnia 2018 r. – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

17 kwietnia 2018 r. – uroczyste obchody 100. rocznicy urodzin Pani Józefy Hus z Piątkowej.

18 kwietnia 2018 r. – uroczyste wręczanie promes na dofinansowanie przebudowy dróg zniszczonych przez intensywne opady deszczu. Z rąk wojewody podkarpackiego Pani Ewy Leniart otrzymałem promesę na kwotę 440 tys. zł na przebudowę drogi gminnej w Piątkowej (łącznik drogi powiatowej tzw. „Łańcuckiej” z ulicą Jagiellońską i Działową w Błażowej)

19 kwietnia 2018 r. – robocze spotkanie z sołtysami.

20 kwietnia 2018 r. – wiosenny objazd miejscowości Futoma w związku z potrzebą określenia drobnych remontów i napraw głównie dróg gminnych.

23 kwietnia 2018 r. – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

23 kwietnia 2018 r. –   udział w sesji Sejmiku Wojewódzkiego, podczas której radni wojewódzcy jednogłośnie przyznali pomoc finansową dla gminy Błażowa, skierowaną dla rodziny z Kąkolówki, która ucierpiała w pożarze domu.  

26 kwietnia 2018 r. – konferencja w hali sportowej Zespołu Szkół w Błażowej pn. „Wiara w Ducha Świętego jako niebiańska recepta na anemię Ducha Narodu Polskiego”.

27 kwietnia 2018 r. – Walne Zgromadzenie Spółdzielni Kółek Rolniczych w Błażowej.

27 kwietnia 2018 r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy III błażowskiego liceum.

27 kwietnia 2018 r. – zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej.