foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

12 marca 2018 r. – spotkanie informacyjne z mieszkańcami naszej gminy, uczestnikami projektu na montaż Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych na temat dalszych prac i działań podejmowanych przy realizacji tego projektu.

12 marca 2018 r. – spotkanie z geodetami realizującymi scalenia gruntów w Nowym Borku w celu omówienia  spraw bieżących wynikających z tych działań.

14 marca 2018 r.–  sesja popularnonaukowa pn. „Mieszkańcy, rody, zdarzenia, czyli 650 lat Tyczyna w świetle badań historycznych”, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tyczynie.

15 marca 2018 r. – podpisanie umów na dofinansowanie sprzętu strażackiego. Z Ministerstwa Sprawiedliwości gmina Błażowa otrzymała kwotę 58 tys. zł na zakup 8 toreb medycznych i 2 defibrylatorów ratujących życie dla gminnych  jednostek OSP.

16 marca 2018 r. – wyjazd do Kielc na Międzynarodowe Targi Rolnicze.

18 marca 2018 r. – zebranie sołeckie w Futomie.

18 marca 2018 r. – zebranie sołeckie w Piątkowej.

18 marca 2018 r. – zebranie sołeckie w Nowym Borku.

18 marca 2018 r. – zebranie sołeckie w Błażowej Dolnej „Mokłuczce”.

19 marca 2018 r. – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

20 marca 2018 r. – turniej w halowej piłce nożnej o puchar burmistrza dla klas 1 - 3 szkół podstawowych.

22 marca 2018 r. – spotkanie przedstawicieli kół gospodyń wiejskich z gminy Błażowa podsumowujące miniony rok.

23 marca 2018 r. – udział w wiosennym spotkaniu z literaturą w Przedszkolu Publicznym w Błażowej.

25 marca 2018 r. – podsumowanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej konkursu na „Najładniejsza Pisankę Wielkanocną”.

25 marca 2018 r. – zakończenie kolejnej edycji Amatorskiej Ligii Siatkówki o Puchar Burmistrza Błażowej.

26 marca 2018 r. – wizyta w miejscowościach Lecka i Błażowa Górna w związku z interwencjami mieszkańców dotyczącymi spraw lokalnych.

26 marca 2018 r. – Zwyczajne XXXV Ogólne Zgromadzenie Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. 

27 marca 2018 r. – wizyta przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji z Rzeszowa celem oględzin lokalu, w którym funkcjonował będzie nowo otwierany Posterunek Policji w Błażowej.

27 marca 2018 r. – konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Lecce i Kąkolówce.

28 marca 2018 r. – konkurs na dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola Publicznego w Błażowej.