foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

18 kwietnia br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim z rąk wojewody podkarpackiego Pani Ewy Leniart otrzymałem promesę na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Piątkowej (łącznik ulic Działowej i Jagiellońskiej z drogą powiatową tzw. „łańcucką”). Przebudowa obejmie 850 metrów tej drogi, a wysokość dotacji wynosi 440 tys. zł.

J.K