foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

Po kilkuletniej przerwie, podczas której sesje Rady Miejskiej organizowane były w Gminnym Ośrodku Kultury ostatnie posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Błażowej. Na nowo wyremontowanej sali narad radni wysłuchali m.in. informacji burmistrza na temat prac między sesjami, zatwierdzili zmiany w budżecie gminy oraz strategię rozwoju miejscowości Lecka. Po raz pierwszy głosowania odbyły się w formie elektronicznej. Kolejną sesję Rady Miejskiej w Błażowej będzie można obserwować w internecie podczas transmisji on-line.