Po kilkuletniej przerwie, podczas której sesje Rady Miejskiej organizowane były w Gminnym Ośrodku Kultury ostatnie posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Błażowej. Na nowo wyremontowanej sali narad radni wysłuchali m.in. informacji burmistrza na temat prac między sesjami, zatwierdzili zmiany w budżecie gminy oraz strategię rozwoju miejscowości Lecka. Po raz pierwszy głosowania odbyły się w formie elektronicznej. Kolejną sesję Rady Miejskiej w Błażowej będzie można obserwować w internecie podczas transmisji on-line.