foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

12 marca 2018 r. podczas spotkania omówione zostały szczegóły dotyczące dalszych procedur związanych z realizacją projektu na montaż Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych w gminie Błażowa. Do projektu zakwalifikowało się 395 podmiotów. Na zamontowanie oczekuje prawie 250 instalacji fotowoltaicznych, ponad 200 zestawów do podgrzewania wody i prawie 100 kotłów na biomasę. Dziękuję wszystkim zainteresowanym za liczne przybycie i merytoryczną dyskusję.