foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

POZYSKALIŚMY ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE OSP W GMINIE BŁAŻOWA

15 marca 2018 r. podpisałem umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu przeznaczonego dla gminnych jednostek OSP. Wysokość dofinansowania to prawie 58 tys. zł – jest to kwota przeznaczona na zakup 2 defibrylatorów ratujących życie oraz 8 toreb medycznych. Udział gminy to tylko 1% wartości czyli 580 zł. Przyznana pomoc pochodzi z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej tzw. Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.

J.K