foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

1 lutego 2018 r. – zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej, którego głównym tematem była inicjatywa budowy pomnika lokalnych bohaterów walk 1914 – 1921.

3 lutego 2018 r. – zebranie sprawozdawcze w OSP Błażowa Dolna Mokłuczka.

10 lutego 2018 r. – zebranie sprawozdawcze w OSP Białka.

17 lutego 2018 r. – zebranie sprawozdawcze w OSP Lecka.

18 lutego 2018 r. – uczestnictwo Orkiestry Dętej z Błażowej i delegacji samorządu w uroczystościach związanych z XXXVII Rocznicą Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich, które rozpoczęły się mszą świętą w rzeszowskiej Farze. Następnie odbyło się złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki na Rynku i pod pamiątkową tablicą na ulicy Ofiar Getta. Na zakończenie uczestnicy spotkali się w sali Uniwersytetu Rzeszowskiego na konferencji.

20 lutego 2018 r. – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego dotyczące rozwoju usług szerokopasmowych na terenie województwa podkarpackiego.

20 lutego 2018 r. – spotkanie z dyrektorem PGE M. Kłosowskim dotyczące podpisania umowy na konserwację oświetlenia ulicznego.

22 lutego 2018 r. – spotkanie ze Zdzisławem Siewierskim- Łowczym Okręgowym Rzeszowskiego Związku Łowieckiego w temacie bieżących spraw dotyczących Związku i samorządu gminy.

22 lutego 2018 r. – zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej.

24 lutego 2018 r. – zebranie sprawozdawcze w OSP Nowy Borek.

26 lutego 2018 r. – spotkanie w Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku podczas którego otrzymałem promesę w kwocie ponad 176 tys. zł. na utworzenie w Błażowej żłobka w ramach programu Maluch +.

27 lutego 2018 r. – posiedzenie Rady Nadzorczej Gospodarki Komunalnej w Błażowej.

27 lutego 2018 r. – uroczyste obchody 50-lecia pożycia par małżeńskich z naszej gminy.

Marzec

2 marca 2018 r. – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Rzeszowska.

3 marca 2018 r. – zebranie sprawozdawcze w OSP Błażowa.

5 marca 2018 r. – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

5 marca 2018 r. –przedstawienie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej – „ Józef Błogosławiony” w reżyserii prof. Janusza Pokrywki, w wykonaniu artystów Sceny Propozycji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

8 marca 2018 r. –spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Błażowej.

9 marca 2018 r. – konferencja szkoleniowa w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

11 marca 2018 r. –koncert wokalno – taneczny „ Już nie zapomnisz mnie”  z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej. Na scenie zaprezentowali się soliści i grupa artystyczna z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie pod kierunkiem Anny Czenczek.