foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

SPOTKANIE NOWOROCZNE CZŁONKÓW RZESZOWSKIEGO ODDZIAŁU ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH 2018

Zgodnie z coroczną tradycją rzeszowscy literaci i ich goście spotkali się na uroczystym Opłatku Literackim. Wszystkich zebranych przywitał prezes Mieczysław Łyp. Ksiądz Marcin Graboś poświęcił opłatki, którymi połamali się uczestnicy spotkania, a następnie można było wysłuchać autorskich prezentacji literackich i muzycznych oraz zostały wręczone nagrody i wyróżnienia. Serdecznie dziękuję Zarządowi Okręgowemu Związku Literatów Polskich w Rzeszowie za nagrodę honorową w postaci pamiątkowego pucharu za promocję kultury i sztuki.