foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

23 stycznia 2018 r. na uroczystej sesji radni oraz zaproszeni goście złożyli sobie noworoczne życzenia oraz połamali się opłatkiem. Zebrani mogli również wysłuchać nastrojowego programu świątecznego w wykonaniu błażowskich licealistów. W drugiej części sesji radni jednogłośnie uchwalili tegoroczny rekordowy pod względem dochodów budżet gminy wynoszący prawie 49 mln zł.