23 stycznia 2018 r. na uroczystej sesji radni oraz zaproszeni goście złożyli sobie noworoczne życzenia oraz połamali się opłatkiem. Zebrani mogli również wysłuchać nastrojowego programu świątecznego w wykonaniu błażowskich licealistów. W drugiej części sesji radni jednogłośnie uchwalili tegoroczny rekordowy pod względem dochodów budżet gminy wynoszący prawie 49 mln zł.