foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

X Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

 

22 stycznia 2018 r. Gmina Błażowa już po raz drugi uczestniczy w Obchodach Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Organizatorami obchodów było Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej, Burmistrz Błażowej, ZS i Rada Miejska. Z tej okazji 22 stycznia w Błażowej w Zespole Szkół zorganizowano konferencję, w której uczestniczyli zaproszeni goście, mieszkańcy Błażowej oraz uczniowie LO, gimnazjum oraz klas VII ze szkoły podstawowej wraz z nauczycielami. Gościem honorowym była Anna Rzeszowska wnuczka Adolfa Tannenbauma filantropa, założyciela Fundacji Tannenbauma, fundatora Domu Ludowego w Rzeszowie - obecnie WDK na ul. Okrzei. W konferencji uczestniczył także redaktor naczelny Podkarpackiej Historii Szymon Jakubowski, doktorantki URz Ewa Trojanowska i Natalia Mazur oraz inni goście.

Referat na temat Dziedzictwa historycznego i kultury żydowskiej przedstawiła Małgorzata Kutrzeba. Uczennice LO im. Św. Królowej Jadwigi Gabriela Hocyk i Monika Groszek przedstawiły prezentację Zagłada Żydów w okresie II wojny z uwzględnieniem wojennych losów mieszkańców izraelickiej gminy w Błażowej. Zebrani wysłuchali też krótkiego koncertu muzyki żydowskiej w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej: Dawida Gromka, Dawida Wyskiela oraz Lucjana Batora. Uczniów do występu przygotował nauczyciel Kamil Łukasiewicz. Pani Anna Rzeszowska przedstawiła zebranym dramatyczne losy swojej rodziny. Odpowiadała także na pytania związane z tradycjami i obyczajami żydowskimi.

Podczas konferencji wystawiono dwie Tory. Należały one do gminy izraelickiej w Błażowej i podczas wojny zostały przekazane przez ostatniego rabina Błażowej Majera Szapiro Marcinowi Brzękowi burmistrzowi na przechowanie. Niemcy zastrzelili rabina w Błażowej, a Tory do tego czasu znajdowały się w posiadaniu dr Reny Brzęk-Piszczowej, która obecnie przekazała je do Muzeum Pisanki w GOK w Błażowej. Zgodnie z nakazami religii Tory wykonane są z białego pergaminu z jagnięcej skóry, przepisane ręcznie. Tory z Błażowej nie mają sukienek. Te powinny być wykonane z aksamitu lub jedwabiu. Każda Tora powinna być zaopatrzona w dwie rolki z cennego drewna. Żydzi nie mogą dotykać pergaminu dłonią, palcem. Do czytania Tory służy jad (ozdobna rączka z palcem wskazującym). Chłopiec, który przeżył już Bar Micwę (13 lat) może czytać Torę i uczestniczyć w specjalnej modlitwie Minian.

Małgorzata Kutrzeba

 Organizatorzy:

 Burmistrz Miasta Błażowa

Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej

 Rada Miejska w Błażowej Zespół Szkół w Błażowej

Zakład Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

 Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego Podkarpackie

Kuratorium Oświaty

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 Wspólnota Drzewo Oliwne Program:

22 stycznia 2018 r. (poniedziałek)

9:00–9:15 Oficjalne rozpoczęcie, przywitanie gości – Jerzy Kocój (burmistrz Błażowej)

9:15–9:40 Dr Małgorzata Kutrzeba (prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej), Dziedzictwo kultury żydowskiej

9:40-10:40 Spotkanie ze świadkiem historii: (Anną Rzeszowską wnuczką Adolfa Tanenbauma rzeszowskiego filantropa) (USA) oraz inne osoby ocalone z Holokaustu i ich rodziny

 10:40–11:00 Dyskusja i podsumowanie

11:00–11:20 Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu nauczycieli i uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej

 11:20–11:50 Otwarcie wystawy judaików - Tory z Błażowej przekazane przez dr Renę Brzęk- Piszczową do GOK wystawione zostaną w trakcie spotkania w auli Gimnazjum Publicznego im. Anny Jenke w Błażowej, Plac ks. Adolfa Kowala 1

Zdjęcia w PDF - kliknij tutaj.