foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

4 stycznia 2018 r. – spotkanie z Zarządem Miejsko – Gminnym OSP w Błażowej w sprawie planów inwestycyjnych strażaków ochotników w bieżącym roku.

6 stycznia 2018 r. – spotkanie opłatkowo - noworoczne członków i sympatyków PSL gminy Błażowa.

11 stycznia 2018 r. – robocze spotkanie w Urzędzie Gminy Chmielnik w temacie projektu na e – usługi.

11 stycznia 2018 r. – zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej, którego głównym tematem było przypadające w tym roku 100- lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę i związane z tym wydarzeniem planowane uroczystości.

12 stycznia 2018 r. – spotkanie opłatkowo – noworoczne podkarpackich samorządowców zorganizowane przez wojewodę podkarpackiego, marszałka i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego.

12 stycznia 2018 r. – spektakl „ Popiełuszko „ w rzeszowskim Teatrze im. Wandy Siemaszkowej, wystawiany przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki z Białegostoku, który obejrzeli samorządowcy z całego Podkarpacia.

13 stycznia 2018 r. – zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Futoma.

14 stycznia 2018 r. – spektakl  „W drodze do Betlejem”„ w wykonaniu uczniów i nauczycieli błażowskiej szkoły muzycznej. Współorganizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej.

14 stycznia 2018 r. – widowisko świąteczno – noworoczne w wykonaniu Zespołu Obrzędowego Futomianie, kolędników oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Futoma. Spektakl odbył się w remizie OSP Futoma.

15 stycznia 2018 r. – wspólne posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Miejskiej w Błażowej, którego głównym celem było ustalenie założeń budżetowych gminy na 2018 rok.

17 stycznia 2018 r. – robocze spotkanie z dyrektorami gminnych placówek oświatowych na temat bieżących spraw związanych z działalnością tych jednostek.

18 stycznia 2018 r. – szkolenie dla pracowników budżetowych na temat bezpieczeństwa informacji publicznych. 

20 stycznia 2018 r. – spotkanie noworoczne członków i sympatyków rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich.

20 stycznia 2018 r. – zebranie sprawozdawcze w OSP Piątkowa.

20 stycznia 2018 r. – bal studniówkowy maturzystów błażowskiego liceum.

22 stycznia 2018 r. – X Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu, które odbyły się w auli Gimnazjum Publicznego w Błażowej.

23 stycznia 2018 r. – uroczysta, noworoczna sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

24 stycznia 2018 r. – spotkanie opłatkowe podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej.

27 stycznia 2018 r. – zebranie sprawozdawcze w OSP Kąkolówka.

30 stycznia 2018 r. – wizyta w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie w sprawie kolejnego pisma dotyczącego przywrócenia Posterunku Policji w Błażowej.

31 stycznia 2018 r. – wizyta w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie.