foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

1 grudnia 2017 r. – udział w akcji „Czytanie na dywanie” wraz z dziećmi oddziałów przedszkolnych w błażowskim Zespole Szkół.

3 grudnia 2017 r. – zebranie Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Błażowej poszerzone o prezesów i naczelników poszczególnych jednostek z terenu całej gminy.

6 grudnia 2017 r. – udział w szkoleniu pn. „Najmłodsi pod kloszem gminy - organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3”.

10 grudnia 2017 r. – zebranie błażowskiego Koła Pszczelarzy, podczas którego dokonano podsumowania mijającego roku. Wszystkim Pszczelarzom z okazji święta ich patrona świętego Ambrożego składam życzenia wszelkiej pomyślności i miodnego roku.

10 grudnia 2017 r. – podsumowanie II Edycji Podkarpackiego Konkursu Fotograficznego „Ślady-Skarby Folkloru” organizowanego przez GOK w Błażowej i WDK w Rzeszowie pod patronatem burmistrza Błażowej.  Podczas uroczystego zakończenia odbyło się ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień, koncert cymbalistów oraz otwarcie wystawy pokonkursowej.

11 grudnia 2017 r. – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

12 grudnia 2017 r. – spotkanie robocze z przedstawicielami GK Błażowa w związku ze zmianami dotyczącymi Prawa Wodnego.

14 grudnia 2017 r. – spotkanie opłatkowo-noworoczne Klubu Seniora „Pogodna Jesień”.

15 grudnia 2017 r. – w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem odbyła się powiatowa narada Państwowej Straży Pożarnej.

17 grudnia 2017 r. – na hali sportowej Zespołu Szkół w Błażowej odbyły się „Mikołajki 2017”, podczas których dla przybyłych dzieci przygotowano liczne atrakcje, tj. pokazy akrobatyki sportowej, pokazy nowo powstającej Akademii Piłkarskiej w Błażowej, animacje i zabawy oraz oczywiście wizytę Świętego Mikołaja, który rozdał prawie 600 paczek.  Mikołajki połączone były z Błażowskim Jarmarkiem Bożonarodzeniowym.

17 grudnia 2017 r. – w sali widowiskowej GOK w Błażowej odbył się spektakl muzyczny „Mamma Mia”.

18 grudnia 2017 r. – spotkanie z Komisją Bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej w Nowym Borku w celu wyznaczenia lokalizacji dwóch zatok autobusowych dla powstających tam przystanków komunikacyjnych.

18 grudnia 2017 r. – spotkanie wigilijne w Szkole Muzycznej w Błażowej.

20 grudnia 2017 r. – odbiór powykonawczy drogi gminnej Piątkowa „Łęg II” dofinansowanej z puli tzw. środków popowodziowych.

21 grudnia 2017 r. – w Urzędzie Gminy Dynów odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów z gmin Błażowa, Dynów i Nozdrzec w temacie perspektywy dalszego funkcjonowania komunikacji autobusowej PKS.

21 grudnia 2017 r. – spotkanie opłatkowo-noworoczne w Centrum Medycznym „Promedica” w Błażowej.

22 grudnia 2017r. – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

23 grudnia 2017 r. – spotkanie opłatkowo-noworoczne w Kole Łowieckim „Sarenka” w Błażowej.

27 grudnia 2017 r. – posiedzenie Rady Nadzorczej Gospodarki Komunalnej w Błażowej.

28 grudnia 2017 r. – uroczyste spotkanie opłatkowe Rady Powiatu Rzeszowskiego.

 

Burmistrz Błażowej Jerzy Kocój