foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

4 listopada 2017 r.. – udział w corocznym spotkaniu myśliwych z Koła Łowieckiego „Sarenka” z okazji święta patronackiego świętego Huberta, które rozpoczęło się Mszą świętą, następnie odbyło się polowanie, a na zakończenie spotkanie przy tradycyjnym myśliwskim bigosie. Z okazji święta patronackiego świętego Huberta wszystkim Myśliwym składam życzenia wszelkiej pomyślności. Darz Bór.

6 listopada 2017 r. – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

7 listopada 2017 r. – spotkanie z wykonawcą i kierownikiem budowy na terenie przebudowywanej drogi powiatowej w Futomie.

8 listopada 2017 r. – w siedzibie PGE GIEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów odbyło się spotkanie na temat zasad przekazywania odpadów komunalnych, nowych obowiązków z tym związanych oraz zaawansowania prac przy realizacji Instalacji Termicznego Przetwarzania i Odzyskiwania Energii. Od 1 lipca 2018 roku wszystkie odpady komunalne z naszej gminy będą dostarczane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzeszowie.

8 listopada 2017 r. – spotkanie organizacyjne w sprawie wnioskowanego dofinansowania w ramach projektu 9.2 – Poprawa kształcenia ogólnego.

9 listopada 2017 r. – końcowy odbiór powykonawczy drogi gminnej Lecka „Graniczna”. Inwestycja ta została dofinansowana z puli tzw. środków popowodziowych.

9 listopada 2017 r. – w Szkole Podstawowej w Błażowej Dolnej odbyła się kolejna edycja Konkursu Piosenki Patriotycznej i Wojskowej.

9 listopada 2017 r. – W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie promes. Z rąk wojewody podkarpackiego Pani Ewy Leniart otrzymałem promesę na dofinansowanie drogi gminnej Piątkowa „Łęg II”.

10 listopada 2017 r. – Nadzwyczajne Walne Zebranie Wspólników Gospodarki Komunalnej w Błażowej

11 listopada 2017 r. – uroczyste gminne obchody Święta Niepodległości.

13 listopada 2017 r. – spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu naszej gminy w sprawie projektu 9.2 – Poprawa kształcenia ogólnego.

13 listopada 2017 r. – spotkanie w Urzędzie Miejskim w Błażowej z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

14 listopada 2017 r. – wyjątkowa uroczystość obchodów setnej rocznicy urodzin Pani Stanisławy Bober pochodzącej z Kąkolówki.

16 listopada 2017 r. – odbiór końcowy drogi gminnej Futoma „Koło Żurawia”, dofinansowanej z puli środków tzw. poscaleniowych.

19 listopada 2017 r. – koncert podsumowujący projekt „Jam Session – inspiracje’17”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Nowym Borku.

20 listopada 2017 r. – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

20 listopada 2017 r. – Nadzwyczajne Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania Leader Dolina Strugu.

21 listopada 2017 r. – spotkanie organizacyjne w ramach Rzeszowskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii.

23 listopada 2017 r. – spotkanie robocze w Urzędzie Gminy Chmielnik w związku z realizowanym projektem na e-usługi w gminach Chmielnik, Błażowa, Hyżne.

24 listopada 2017 r. – w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim został złożony wniosek w ramach programu Maluch + na dofinansowanie utworzenia w Błażowej żłobka – Klubu Malucha.

24 listopada 2017 r. – w Wojewódzkim Urzędzie Pracy został złożony wniosek na dofinansowanie projektu 9.2 – Poprawa kształcenia ogólnego. Wniosek opiewa na prawie 2 mln zł, z czego 1,2 mln to kwota przeznaczona na wyposażenie pracowni informatycznych, fizycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych w gminie Błażowa.

26 listopada 2017 r. – uroczysty koncert orkiestr dętych z Błażowej i Dylągówki w towarzystwie solistki Pani Emilii Jakubiec-Lis z okazji Święta Patronki Chórów i Orkiestr Dętych Świętej Cecylii. Wszystkim Muzykom składam z okazji święta serdeczne życzenia i słowa uznania za artystyczną działalność i wypełnianie błażowskich sal i domów piękną muzyką.

27 listopada 2017 r. – konwent wójtów i burmistrzów powiatu rzeszowskiego.

29 listopada 2017 r. – spotkanie z przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz prezesem Gospodarki Komunalnej w Błażowej.

29 listopada 2017 r. – spotkanie organizacyjne w sprawie powstania Akademii Piłkarskiej w Błażowej.

29 listopada 2017 r. – spotkanie z komendantem miejskim policji Panem Bogusławem Kanią oraz komendantem Posterunku Policji w Dynowie Panem Mariuszem Pilszakiem w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie naszej gminy.

30 listopada 2017 r. – odbiór końcowy drogi gminnej Kąkolówka „Wola”.