Burmistrz Błażowej Jerzy Kocój składa gorące podziękowania dr nauk humanistycznych Pani Renie Brzęk-Piszczowej za przekazany cenny dar w postaci dwóch pergaminowych zwojów Tory, który wzbogaci zasoby muzealne Błażowej.
Przy tej okazji dziękuję również za całokształt działań na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego gminy Błażowa tj. doradztwo w dziedzinie muzealnictwa, pomoc oraz wkład materialny w postaci licznie przekazanych eksponatów i pamiątek dzięki którym błażowskie zbiory muzealne są niezwykle wartościowe i różnorodne.