foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

Projekt ,Tradycyjne futomskie wesele” zrealizowany został przez Stowarzyszenie Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej. Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie X Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię rozwoju Filantropii w Polsce oaz Ośrodka Działaj Lokalnie Fundację Generator Inspiracji. Scenariusz widowiska opracowała Wiesława Rybka na podstawie wspomnień i relacji z dawnych lat mieszkańców Futomy, zebranych przez członków Stowarzyszenia i Zespołu Obrzędowego. Wykorzystano także publikację Marka Pępka „Z dziejów wsi Futoma”.