foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

Gminne obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się odpustową mszą św. w domu parafialnym. Prawie 120 -letni kościół parafialny jest obecnie remontowany i od lata msze św. odbywają poza nim. Głównym koncelebransem mszy św. był ks. bp. Stanisław Jamrozek. W swojej homilii mówił o patronie parafii św. Marcinie i naszych obowiązkach wobec Boga i Ojczyzny. We mszy uczestniczyli księża z całej diecezji, władze samorządowe, poczty sztandarowe organizacji, instytucji i szkół z terenu gminy. Liturgię mszy św. uświetniła swoim występem miejscowa orkiestra dęta i chór parafialny. Na zakończenie religijnych uroczystości ks. prałat Jacek Rawski podziękował ks. bp. Stanisławowi Jamrozkowi za przewodnictwo we mszy św. jak też wszystkim, którzy przyczynili się do jej uświetnienia. 

Następnie uczestnicy uroczystości w takt marszów granych przez orkiestrę dętą, przemaszerowali pod Pomnik Partyzantów AK, BCH poległych w walce o wolność Ojczyzny, gdzie wicemarszałek województwa podkarpackiego Stanisław Kruczek oraz burmistrz Jerzy Kocój i przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś złożyli kwiaty.

Druga część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej GOK, a poprowadził ją dyrektor instytucji Andrzej Wróbel. Po odegraniu hymnu państwowego burmistrz Jerzy Kocój wygłosił okolicznościowe przemówienie.

„Szanowni Mieszkańcy!

Data 11 listopada 1918 r. jest niewątpliwie jedną z najważniejszych, symbolicznych dat w historii naszej ojczyzny i narodu. Tego dnia, po 123 latach niewoli, naród powstał z kolan, wróciła nadzieja i wypełniła serca Polaków, a Rzeczpospolita znów pojawiła się na mapach Europy. Marzenia Polaków urodzonych i wychowywanych pod zaborami w końcu się ziściły.

Na ten dzień czekały cztery pokolenia, które nieustannie, ze łzami w oczach, modliły się do Boga słowami „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie”. To, co wydawało się niemożliwe - stało się.   Przyszła nagle. Pełna nadziei. Pełna wiary - wolna i niepodległa - POLSKA!

W okresie rozbiorów nasi praojcowie nie tylko marzyli o wolnej i niepodległej Polsce, ale podejmowali też konkretne działania, by upragnioną wolność odzyskać. Były powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, powstania śląskie i jedyne zwycięskie powstanie wielkopolskie. Potem jeszcze wojna z bolszewikami. Był też „Cud nad Wisłą" w 1920 r.  Architektem polskiej walki o niepodległość niewątpliwie był Józef Piłsudski. To jemu zawdzięczamy plan walki, a następnie odbudowę polskiej państwowości we wszystkich wymiarach.

Nasze uczestnictwo we Mszy świętej, modlitwa, złożone wieńce, zapalone znicze niech świadczą o pamięci i szacunku, dla tych, co walczyli i oddali swoje życie za niepodległą ojczyznę. Dla Polaków 11 listopada to dzień, który należy pielęgnować z najwyższą godnością i szacunkiem, gdyż - jak mawiał Marszałek Józef Piłsudski: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Dziś, dla nas 11 listopada jest z jednej strony dniem zadumy i refleksji nad wydarzeniami z przeszłości, z drugiej zaś, dniem radości i ogromnej odpowiedzialności za przyszłość.

Dla mnie osobiście i dla wielu Polaków nie ulega wątpliwości, że budując współczesną Polskę, oprzeć ją powinniśmy na solidnych fundamentach, wywiedzionych z narodowej historii, tradycji i kultury. W tym dziele wielkie znaczenie mają polskie szkoły, jako najpowszechniejsze instytucje państwa polskiego, odpowiedzialne za wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym.

Niech ten niebywały entuzjazm naszych rodaków z 1918 roku udzieli się również nam. Walczmy zatem każdego dnia o Niepodległą Polskę. O Polskę uczciwą, sprawiedliwą i dbającą o tych, co sami sobie w życiu poradzić nie mogą. Manifestujmy swój patriotyzm. Niech nasza gmina rozwija się w zgodzie, współpracy i wzajemnym poszanowaniu.

Drodzy Zgromadzeni!

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, życzę nam wszystkim satysfakcji z rozwoju naszego państwa, mądrego korzystania z daru wolności i zjednoczenia w osiąganiu wspólnych celów na poziomie całego kraju i naszej lokalnej wspólnoty.

Dziękuje za uwagę”.

Później głos zabrała prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej Małgorzata Kutrzeba, która poinformowała o wynikach konkursu historycznego na biogram przodka, uczestnika I wojny światowej, pod patronatem burmistrza Błażowej Jerzego Kocoja i ks. dziekana Jacka Rawskiego. Konkurs był jednym z elementów realizowanego w tym roku przez TMZB programu „Błażowianie w drodze do Niepodległej” w ramach grantu otrzymanego z programu dotacyjnego Niepodległa. Nagrody dla laureatów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych ufundował ks. prałat Jacek Rawski oraz TMZB. Miejsce I ex aequo zdobyli: Karolina Pleśniak i Wojciech Kuźmik, miejsce trzecie przyznano Bartłomiejowi Dytko. Wymienieni są uczniami klasy III LO im. Św. Królowej Jadwigi w Błażowej. W kategorii szkół gimnazjalnych, gdzie nagrody ufundował burmistrz Błażowej Jerzy Kocój i TMZB, I miejsce ex aequo zajęli: Martyna Kruczek i Daniel Kruczek, miejsce II także ex aequo Barbara Antochów oraz Katarzyna i Wiktoria Mazur, miejsce III Julian Ślęczka i Jakub Bury. Wyróżnienie zdobyła Justyna Cygan. Opiekunkami dydaktycznymi uczniów były nauczycielki historii w gimnazjum i LO Małgorzata Kutrzeba i Krystyna Brzęk

W kategorii szkół podstawowych fundatorem nagród było TMZB, miejsce I zdobyły Milena Jamioł i Gabriela Bartyńska, miejsce II Gabriela Bator, miejsce III Monika Kawa, a wyróżnienie przyznano Kajetanowi Wielgosowi. Opiekunką dydaktyczną uczniów była nauczycielka historii Danuta Malinowska. Komisja konkursowa przyznała jeszcze nagrodę specjalną za wyjątkową wartość artystyczną pracy uczennicom ze Szkoły Podstawowej w Kąkolówce: Kamili Początek i Wiktorii Chyłek. Opiekunem dydaktycznym dziewczynek był nauczyciel Bogdan Kruczek.  Nagrody książkowe dla uczniów ufundowała Małgorzata Kutrzeba.

Część artystyczną rozpoczął koncert fortepianowy w wykonaniu nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej. Wystąpili: Edwin Szetla, który wykonał Scherzo B-mol op. 31 Fryderyka Chopina oraz Tadeusz Hubka w wykonaniu, którego widzowie usłyszeli Scherzo H-mol op. 20 Fryderyka Chopina.

Na zakończenie zebrani usłyszeć mogli laureatów Konkursu Piosenki Patriotycznej, który odbył się jak co roku w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Błażowej Dolnej. Przed publicznością wystąpiły dzieci ze szkół podstawowych z Błażowej Dolnej, Błażowej i Futomy oraz solistki Aleksandra Osińko i Aleksandra Turczyk. Uczniów do występu przygotowali nauczyciele  muzyki i nauczania zintegrowanego: Iwona Bocek, Wojciech Kruczek, Andrzej Szul, Monika Kotowicz i Małgorzata Kawa-Chlebek.

 

Małgorzata Kutrzeba