foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

1 października 2017 r. – zebranie mieszkańców Nowego Borku dotyczące scaleń gruntów.

2 października 2017 r. – posiedzenie Komisji Oświatowej Rady Miejskiej w Błażowej, podczas którego zostały omówione sprawy związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie naszej gminy.

2 października 2017 r. – uroczysty koncert w błażowskiej Szkole Muzycznej z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki.

3 października 2017 r. – kolejne spotkanie w Urzędzie Gminy w Chmielniku dotyczące projektu na e – usługi.

5 października 2017 r. – udział w konferencji „Gospodarstwa Opiekuńcze – wdrażanie usług społecznych na obszarach wiejskich”.

9 października 2017 r. – Sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

12 października 2017 r. – podpisanie umowy z wojewodą podkarpackim panią Ewą Leniart na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Lecka Graniczna.  

14 października 2017 r. – udział w konferencji „Życie twórcze małych miast” zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej.

14 października 2017 r. – spotkanie okolicznościowe członków Klubu Seniora Pogodna Jesień z okazji przypadającego w październiku Dnia Seniora.

17 października 2017 r. – odbiór i zakończenie prac przy przebudowie drogi gminnej w Błażowej Górnej, dofinansowanej z puli środków tzw. poscaleniowych.

23 października 2017 r. – w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbył się konwent  wójtów i burmistrzów, podczas którego głównym tematem były sprawy związane z funkcjonowaniem oświaty.

23 października 2017 r. – spotkanie z zastępcą dyrektora ZUS w Rzeszowie panią Jolantą Mendelowską dotyczące nowych form współpracy pomiędzy samorządem gminy Błażowa a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.

23 października 2017 r. – podpisanie w rzeszowskim Ratuszu przez przedstawicieli miasta Rzeszów oraz gmin Błażowa, Nozdrzec i Tyczyn porozumienia w sprawie powstania Rzeszowskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii. Podstawowe korzyści wynikające z jego powołania to tańsza energia dla mieszkańców wspomnianych. gmin, poprawa jakości powietrza i komfortu życia ludności, ekologiczny i nowoczesny wizerunek gmin, bezpieczeństwo energetyczne oraz dostęp do dedykowanych dla Klastra źródeł finansowania inwestycji.

25 października 2017 r. – robocze spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy w sprawie projektów przyszłorocznego budżetu.

25 października 2017 r. – podpisanie z dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie panem Andrzejem Kwiatkowskim umowy na kolejny rok dzierżawy lokalu w błażowskim Zespole Szkół, w którym stacjonują pracownicy pogotowia ratunkowego.

26 października 2017 r. – pasowanie na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Błażowej, połączone z otwarciem placu zabaw i podsumowaniem projektu Miejsce Zabaw „Tęczowa Przystań”.

29 października 2017 r. – zebranie mieszkańców Nowego Borku dotyczące scaleń.

30 października 2017 r. – Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Błażowej zwołana w związku z otrzymaniem promesy na przebudowę drogi gminnej Łęg II.