foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

Przez przedstawicieli miasta Rzeszów oraz gmin Błażowa, Nozdrzec i Tyczyn w rzeszowskim Ratuszu zostało podpisane porozumienie w sprawie powołania Rzeszowskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii. Podstawowe korzyści wynikające z jego powołania to tańsza energia dla mieszkańców ww. gmin, poprawa jakości powietrza i komfortu życia ludności, ekologiczny i nowoczesny wizerunek gmin, bezpieczeństwo energetyczne oraz dostęp do dedykowanych dla Klastra źródeł finansowania inwestycji.