foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

2 września 2017 r. – Narodowe Czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego.

3 września 2017 r. – Dożynki Gminne 2017.

3 września 2017 r. – zebranie sołeckie w Futomie.

3 września 2017 r. – zebranie sołeckie w Piątkowej.

5 września 2017 r. – konwent wójtów i burmistrzów.

5 września 2017 r. – wizyta u dyrektora Pogotowia Ratunkowego w sprawie planowanych w październiku ćwiczeń gminnych.

5 września 2017 r. –wizyta u komendanta miejskiego Policji w sprawie planowanych jesiennych ćwiczeń gminnych.

8 września 2017 r. – spotkanie organizacyjne związane z V Biegiem Pamięci Żołnierzy Niezłomnych.

9 września 2017 r. – podsumowanie pleneru malarskiego w Boskiej Dolinie w Dylągówce.

10 września 2017 r. – zebranie sołeckie w Lecce.

10 września 2017 r. – zebranie sołeckie w Białce.

10 września 2017 r. – zebranie sołeckie w Błażowej Dolnej.

10 września 2017 r. – Gminne Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbyły się w Błażowej.

10 września 2017 r. – zebranie sołeckie w Błażowej Dolnej Mokłuczce.

10 września 2017 r. – zebranie sołeckie w Błażowej Górnej.

13 września 2017 r. – otwarcie Domu Zdrowia Ośrodka Naturoterapii w Błażowej.

15 września 2017 r. – udział w Gali Carpathian Art. of Fashion  w Pałacu Wodzickich w Tyczynie w ramach projektu starostwa powiatowego w Rzeszowie.

17 września 2017 r. – zebranie sołeckie w Kąkolówce.

17 września 2017 r. – zebranie sołeckie w Nowym Borku.

17 września 2017 r. – zebranie sołeckie w Kąkolówce Ujazdy.

17 września 2017 r. – zebranie mieszkańców Błażowej.

18 września 2017 r. – Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu.

20 września 2017 r. – spotkanie w Urzędzie Gminy Chmielnik w sprawie realizacji projektu na e – usługi.

21 września 2017 r. – wyjazdowe spotkanie z burmistrzem miasta Ajak na Węgrzech w sprawie nawiązania międzynarodowej współpracy miast partnerskich Błażowa - Ajak.

25 września 2017 r. – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

27 września 2017 r. – wizyta w Urzędzie Miasta Przeworsk w celu omówienia spraw organizacyjnych związanych z planowaną realizacją projektu na montaż Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych.

28 września 2017 r. – zebranie sołeckie w Futomie.

28 września 2017 r. – zebranie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej.

29 września 2017 r. – spotkanie z wykonawcą i inspektorem nadzoru na terenie przebudowywanej drogi gminnej Lecka Graniczna.