foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

1 sierpnia 2017 r. – ogłoszenie przetargów na budowę dróg gminnych tzw. poscaleniowych.

3 sierpnia 2017 r. – podpisanie umowy na Odnowę Wsi Lecka w departamencie PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

5 sierpnia 2017 r. – XI Rodzinny Rajd Rowerowy.

5 sierpnia 2017 r. – w Parku Miejskim w Błażowej odbył się zorganizowany przez Generator Inspiracji i Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Piknik Integracji Rodzinnej.

7 sierpnia 2017 r. – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

13 sierpnia 2017 r. – bezalkoholowy Piknik Rodzinny zorganizowany przez Akademię Rozwoju Społecznego.

22 sierpnia 2017 r. – wizyta w Futomie na miejscu trwającej aktualnie inwestycji drogowej.

22 sierpnia 2017 r. – spotkanie w Piątkowej na terenie umacnianego obecnie usuwiska.

24 sierpnia 2017 r. – koncert w Filharmonii Podkarpackiej w ramach Festiwalu Psalmów Dawidowych.

25 sierpnia 2017 r. – robocze spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych związane z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2017/2018.

28 sierpnia 2017 r. – spotkanie na Uniwersytecie Rzeszowskim w związku z X Obchodami Międzynarodowego  Dnia Holokaustu.

29 sierpnia 2017 r. – objazd gminy w celu ustalenia lokalizacji nowych tablic ogłoszeń oraz wymiany starych.

29 sierpnia 2017 r. – zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych.

30 sierpnia 2017 r. – sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego.

31 sierpnia 2017 r. – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.