foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

5 lipca 2017 r. – w Urzędzie Miejskim w Błażowej odbyło się szkolenie dla rolników na temat afrykańskiego pomoru świń.

5 lipca 2017 r. – spotkanie z młodzieżą pierwszej klasy błażowskiego liceum.

5 lipca 2017 r. – wizyta w Szkole Podstawowej w Nowym Borku związana z planowanymi wakacyjnymi remontami.

7 lipca 2017 r. – spotkanie delegacji miejscowości Białka ze starostą rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim. Rozmowy dotyczyły funkcjonowania Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Białce.

8-9 lipca 2017 r. – Dni Futomy 2017.

10 lipca 2017 r. – spotkanie z prezesem i kierownikami Gospodarki Komunalnej w Błażowej związane z  funkcjonowaniem błażowskiej oczyszczalni ścieków.

10 lipca 2017 r. – podpisanie w Urzędzie Gminy Chmielnik porozumienia pomiędzy gminami Chmielnik, Błażowa i Hyżne w sprawie przystąpienia do projektu na e-usługi, w ramach którego gminne placówki oświatowe zostaną wyposażone w  sprzęt i programy informatyczne.

11 lipca 2017 r. – wizyta w Szkole Podstawowej w Futomie w związku z planowanymi inwestycjami remontowymi.

11 lipca 2017 r. – objazd planowanej trasy tegorocznego rajdu rowerowego.

12 lipca 2017 r. – wizyta w Zespole Szkół w Błażowej w związku z planowanymi remontami.

12 lipca 2017 r. – zakończenie mistrzostw Polski młodziczek w siatkówce plażowej.

12 lipca 2017 r. – spotkanie z Krzysztofem Ostafińskim, przedstawicielem Związku Banków Polskich.

16 lipca 2017 r. – Gminne Manewry Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbyły się w Piątkowej.

17 lipca 2017 r. –wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

20 lipca 2017 r. – w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie promes na odbudowę dróg zniszczonych podczas gwałtownych opadów deszczu.

21 lipca 2017 r. – spotkanie z mieszkańcami  ulicy Mickiewicza z Błażowej .

22 lipca 2017 r. – w Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej odbył się występ zespołu polonijnego Polanie z Kanady oraz Kapeli Ludowej z Futomy.

30 lipca 2017 r. – wyjazd na podsumowanie Plebiscytu Gazety Codziennej Nowiny oraz Podkarpackiej Izby Rolniczej na Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich Podkarpacia do Szczawnego.

31 lipca 2017 r. – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

31 lipca 2017 r. – spotkanie z rodzicami dzieci,  które w tym roku rozpoczynają edukację w  oddziałach przedszkolnych przy Zespole Szkół w Błażowej.