foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

Pojawiły się wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Bardzo dobrze napisany wniosek złożony przez Gminę Błażowa i Miasto Przeworsk uplasował się na 7 pozycji wśród 69 złożonych wniosków z całego Podkarpacia. Wnioskowana kwota dofinansowania to 10 mln. zł. Wszystko na to wskazuje, że mieszkańcy naszej gminy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie na instalację odnawialnych źródeł energii takowe wsparcie uzyskają.